№ по ред

Наименование на продукта

Метод за вземане на проби

1

2

3

1

Твърди биогорива

БДС EN 14778:2011

2

Утайки

БДС EN ISO 5667-13:2011

3

Компост и подобрители на почвата

БДС EN 12579:2013

 

Joomla templates by Joomlashine