№ по ред

Наименование на продукта

Метод за вземане на проби (извадки)

1

2

3

1

Твърди биогорива

БДС EN 18135

2

Утайки

БДС EN ISO 5667-13

3

Компост и подобрители на почвата

БДС EN 12579

Joomla templates by Joomlashine