дървестни и недървесни  пелети, дървестни и недървесни брикети, дървесен чипс, дърва за огрев, отпадна дървесна биомаса, селскостопанска отпадна биомаса като суровина за производство на биогорива.


№ по ред

Стандарт

Наименование:

1

2

3

1

БДС EN ISO 18134-1:2015

 

Твърди биогорива. Определяне съдържанието на вода. Метод за сушене в камера. Част 1: Обща влажност. Сравнителен метод.

2

БДС EN ISO 18134-2:2015

 

Твърди биогорива. Определяне на съдържание на вода. Метод на сушене в камера. Част 2: Обща влажност. Опростен метод

3

БДС EN ISO 18134-3:2015

 

Твърди биогорива. Определяне на съдържание на вода. Метод на сушене в камера. Част 3: Влажност в проба за анализ

4

БДС EN ISO 17829:2015

 

Твърди биогорива. Определяне на дължина и диаметър на пелети

5

БДС EN ISO 17827-1:2016

 

Твърди биогорива. Определяне разпределението по размери на частиците за непресовани горива. Част 1: Осцилиращ метод за пресяване с използване на сито с отвори 3,15 mm и по-големи

6

БДС EN ISO 17827-2:2016

 

Твърди биогорива. Определяне разпределението по размери на частиците за непресовани горива. Част 2: Метод с вибрационно сито, при който се използват сита с отвори 3,15 mm и по-малки

7

БДС EN ISO 17828:2016

 

Твърди биогорива. Определяне на обемна плътност

8

БДС EN ISO 18122:2015

 

Твърди биогорива. Определяне на съдържанието на пепел

9

БДС EN ISO 18125:2017

Твърди биогорива.Определяне на калоричността

10

БДС EN ISO 17831-1:2016

 

Твърди биогорива. Определяне на механичната дълготрайност на пелети и брикети. Част 1: Пелети

11

БДС EN ISO 16994:2016

Определяне на общото съдържание на сяра и хлор

12

БДС EN ISO 16948:2015

 

Твърди биогорива. Определяне на общото съдържание на въглерод, водород и азот

13

БДС EN ISO 18123:2015

 

Твърди биогорива. Определяне на съдържанието на летливо вещество

14

БДС EN ISO 16967:2015

Твърди биогорива. Определяне на основни елементи - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na и Ti

15

БДС EN ISO 16968:2015

Твърди биогорива. Определяне на второстепенни елементи As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V и Zn.

 

Joomla templates by Joomlashine