Компост; обработени биоопадъци (компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител от процеса на компостиране и анаеробно разграждане и стабилизираната органична фракция от МБТ); утайки; почви; отпадъци.


№ по ред

Стандарт

Наименование:

1

2

3

17

БДС EN 15934:2012

Утайки, обработени биоотпадъци, почви и отпадъци. Изчисляване на сухо вещество чрез определяне на сух остатък или съдържание на влага.

18

БДС EN 15933:2012

Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на рН.

19

БДС EN 13038:2012

Подобрители на почвата и разтежна среда. Определяне на електропроводимост.

20

СД СEN/TS 15937:2013

Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на специфична електрическа проводимост.

21

БДС EN 15936:2012

Утайки, обработени биоотпадъци, почви и отпадъци. Определяне общото съдържание на органичен въглерод (ТОС) чрез сухо изгаряне.

22

БДС EN 15935:2012

Утайки, обработени биоотпадъци, почви и отпадъци. Определяне на загубите при накаляване.

23

БДС EN 15428:2007

Подобрители на почвата и разтежна среда. Определяне разпределението на частиците по големина.

24

БДС EN 16168:2012

Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на общ азот по метода на сухо изгаряне.

25

БДС EN 13652:2003

Подобрители на почвата и разтежна среда. Извличане на водоразтворими хранителни вещества и елементи.

26

СД СEN/TS 16202:2010

Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на примеси и камъни.

27

БДС EN 16173:2012

Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Усвояване на разтворими в азотна киселина фракции и елементи

28

БДС EN 16174:2012

Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Усвояване на разтворими в царска вода фракции и елементи

29

БДС EN 16170:2016

 

Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на елементи чрез оптична емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-OES)

 

Joomla templates by Joomlashine