ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА И КОНСУЛТАНТСКА ПОМОЩ ЗА:

 - производители на твърди биогорива от дървесна или селскостопанска отпадна биомаса;

 - производители на компост;

 - производители на котли;

 - собственици на гори и земи;

 - търговци на твърди биогорива и компост;

 - заинтересовани национални институции - МОСВ, МИЕ, ИАГ, общини

 

Joomla templates by Joomlashine