Свали "Формуляр-заявка"

 

Указания за приемане на проби в ЛИТБК

 

Пробите за лабораторни анализи могат да бъдат приети за изпитване по един от следните начини:

1. Донесени на място в приемната на ЛИТБК от заявителя;

2. Изпратени в приемната на ЛИТБК чрез Куриерска услуга;

3. Да бъдат получени на място в обекта на заявителя от служители на ЛИТБК, които извършват пробовзимане;

 

Пробите за лабораторни анализи трябва да бъдат придружени от:

1. Заявка за изпитване ФК 4.4.01  – задължителна, попълва се поотделно за всяка проба (заявка за изпитване изтеглете тук);

2. Протокол за взимане на проба (ако е наличен), в случай че пробонабирането не е извършено от наши специалисти.

Заявката за изпитване ФК 4.4.01 се попълва на ръка или компютър. Необходимо е точно изброяване на желаните за изпитване показатели, необходимост от съхранение на контролна проба и всички други елементи, посочени в заявката.

В заявката за изпитване, трябва да е отбелязан начина на получаване на протоколите и начина на плащане (в брой, банков превод или наложен платеж).

Служителите в приемната на ЛИТБК проверяват съпътстващите документи и приемат пробите за анализ.

 

Не се приемат проби за изпитване в случаите, когато:

  • нямат съпътстващи документи;
  • данните в заявката са непълни;
  • с нарушена при транспортирането цялост на опаковката.

 

Минимални количества на пробите за анализ

Количеството на пробата за анализ е съобразно указанието описано в нормативните документи

 

Време за извършване на изпитването

До 5 работни дни

 

Начин на плащане:

При наличие на договор за изпитване, начинът на плащане е описан в договора. Във всички останали случаи с постъпване на пробата за изпитване се оформя платежен документ, съобразен с вашите желания за начин на плащане. При плащания по банков път, в деня на получаване на пробата в ЛИТБК изпращаме фактурата за плащане по електронен път.

Joomla templates by Joomlashine