В началото на месец септември ЛИТБК получи нов сертификат за акредитация No 192 ЛИ/10.09.2016 (виж сертификата тук) с разширен обхват и валидност до 04.01.2020 г., издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.

От началото на септември ЛИТБК е акредитирана и за изпитване на:

-           приспособления, твърди горива, подпалки за барбекю, дървени въглища и брикети от дървени въглища за барбекю;

-           компост;

-           обработени биоотпадъци (компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител от процеса на компостиране и анаеробно разграждане и стабилизираната органична фракция от МБТ);

-           утайки;

-           почви;

-           отпадъци.

 

Всички изпитвания на биоразградими отпадъци и компост се извършват съгласно изискванията на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на биоразградимите отпадъците

ЛИТБК е акредитирана и за услугата вземане на проби (извадки) от утайки; компост и подобрители на почвата.

Joomla templates by Joomlashine