Лабораторията е акредитирана и разполага с необходимата апаратура и капацитет за извършване на изпитване на компост; обработени биоотпадъци (компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител от процеса на компостиране и анаеробно разграждане и стабилизираната органична фракция от МБТ); утайки; почви; отпадъци.

През месец март 2017 г. ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ - ПЛОВДИВ (Лаборатория за изпитване на твърди биогорива и компост) беше официално призната и включена в списъка на организациите за изпитване (Testing body) на EPC (European Pellter Council) http://www.enplus-pellets.eu/about-enplus/testing-bodies/. Само изброените организации могат да участват в процеса на ENplus сертифициране на пелети като изпитващ орган.

EPC е координатор на ENplus системата за сертифициране на производители и търговци на пелети.

Joomla templates by Joomlashine