Енергийна агенция-Пловдив взе участие в конференцията „Екологично инженерство и опазване на околната среда” (http://www.ecoleng.org/  ЕИООС'2017), която се проведе в периода 5-7 юни 2017 г. в гр. Пловдив. На събитието бяха представени постери (приложен документ) със следните две заглавия: „Иновативни твърди биогорива произведени в България“ и „Определяне на токсични елементи в компост: оценка на различни методи за киселинна екстракция.

Joomla templates by Joomlashine