ЛИТБК е акредитирана да извършва изпитване на различни характеристики на проби от твърди възстановени горива - RDF.

Резултатите от изпитванията се представят в Протокол от изпитване, който при заявено желание от страна на клиента, може да бъде издаден и на английски език.

Характеристика

Метод

Акредитация

Обща влага

СД CEN TS 15414-2:2010

Влага в пробата за общ анализ

БДС EN 15414-3:2011

Разпределение на частиците по размер

БДС EN 15415-1:2011

Пепел

БДС EN 15403:2011

Топлина на изгаряне (Калоричност)

БДС EN 15400:2011

Сяра, хлор, флуор и бром

БДС EN 15408:2011

Въглерод, водород и азот

БДС EN 15407:2011

Летливи вещества

БДС EN 15402:2011

Елементи - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na, Ti,

As,Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V, Zn

БДС EN 15410:2011

БДС EN 15411:2011

 

Joomla templates by Joomlashine