ЛИТБК е акредитирана да извършва изпитване на различни характеристики на проби от почви.

Резултатите от изпитванията се представят в Протокол от изпитване, който при заявено желание от страна на клиента, може да бъде издаден и на английски език.

Характеристика

Метод

Акредитация

Сухо вещество (сух остатък)

БДС EN 15934:2012, А

Съдържание на вода (влага)

БДС EN 15934:2012, А

Активна реакция, pH (H2O)

БДС EN 15933:2012

Активна реакция, pH (CaCl2)

БДС EN 15933:2012

Специфична електрическа проводимост

СД CEN/TS 15937:2012

Общ органичен въглерод (ТОС)

БДС EN 15936:2012, т.10

Загуба при накаляване

БДС EN 15935:2012

Общ азот

БДС EN 16168:2012

Екстархируеми форми на елементи - Al, Sb, As, Ba, Be, Bi, B,

V, Fe, Hg, Cd,K/K2O, Ca/CaO, Co, Li, Mg/MgO, Mn, Cu, Mo,

Na, Ni,Pb, Se, Si, Ag, Sr, S, Tl, Ti, P/P2O5, Cr, Zn

БДС EN 16170:2016

 

Joomla templates by Joomlashine