ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ (ИЗВАДКИ)

твърди биогорива: БДС EN 14778:2011

компост: БДС EN 12579:2000

 

ИЗПИТВАНЕ НА:

- ТВЪРДИ БИОГОРИВА: биомаса, дървестни пелети, дървестни брикети, дървесен чипс, дървени въглища, селскостопанска отпадна биомаса като-  суровина за производство на биогорива.

- КОМПОСТ

- ЕКОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА И КОНСУЛТАНТСКА ПОМОЩ ЗА:

 - производители на твърди биогорива от дървесна или селскостопанска отпадна биомаса;

 - производители на компост;

 - производители на котли;

 - собственици на гори и земи;

 - търговци на твърди биогорива и компост;

 - заинтересовани национални институции - МОСВ, МИЕ, ИАГ, общини.

 

ОБУЧЕНИЕ 

ОЦЕНКА НА РЕСУРСИТЕ НА БИОМАСА

.
Joomla templates by Joomlashine