Новини и събития

Енергийна агенция-Пловдив взе участие в конференцията „Екологично инженерство и опазване на околната среда” (http://www.ecoleng.org/  ЕИООС'2017), която се проведе в периода 5-7 юни 2017 г. в гр. Пловдив. На събитието бяха представени постери (приложен документ) със следните две заглавия: „Иновативни твърди биогорива произведени в България“ и „Определяне на токсични елементи в компост: оценка на различни методи за киселинна екстракция.

Лабораторията е акредитирана и разполага с необходимата апаратура и капацитет за извършване на изпитване на компост; обработени биоотпадъци (компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител от процеса на компостиране и анаеробно разграждане и стабилизираната органична фракция от МБТ); утайки; почви; отпадъци.

През месец март 2017 г. ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ - ПЛОВДИВ (Лаборатория за изпитване на твърди биогорива и компост) беше официално призната и включена в списъка на организациите за изпитване (Testing body) на EPC (European Pellter Council) http://www.enplus-pellets.eu/about-enplus/testing-bodies/. Само изброените организации могат да участват в процеса на ENplus сертифициране на пелети като изпитващ орган.

EPC е координатор на ENplus системата за сертифициране на производители и търговци на пелети.

В началото на месец септември ЛИТБК получи нов сертификат за акредитация No 192 ЛИ/10.09.2016 (виж сертификата тук) с разширен обхват и валидност до 04.01.2020 г., издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.

От началото на септември ЛИТБК е акредитирана и за изпитване на:

-           приспособления, твърди горива, подпалки за барбекю, дървени въглища и брикети от дървени въглища за барбекю;

-           компост;

-           обработени биоотпадъци (компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител от процеса на компостиране и анаеробно разграждане и стабилизираната органична фракция от МБТ);

-           утайки;

-           почви;

-           отпадъци.

 

Всички изпитвания на биоразградими отпадъци и компост се извършват съгласно изискванията на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на биоразградимите отпадъците

ЛИТБК е акредитирана и за услугата вземане на проби (извадки) от утайки; компост и подобрители на почвата.

Сертификат за акредитация

В началото на януари ЛИТБК получи сертификт за акредитация No 192 ЛИ/17.11.2017 (виж сертификата тук) с валидност до 04.01.2020 г., издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025. ЛИТБК е първата в България  специализирана акредитирана лаборатория за изпитване на дървесни и недървесни пелети, дървесен чипс, както и на дъвесни и недървесни брикети.


 

На 03.10.2014 г. се състоя тържественото откриване на Лабораторията за изпитване на твърди биогорива и компост, на което бяха поканени и присъстваха представители на бизнеса, научни организации, партньори и прятели на Енергийна Агенция-Пловдив (ЕАП). След кратко приветствие към гостите, направено от изпълнителния директор на ЕАП, беше представена презентация на услугите, които предлага лабораторията, изпитваните продукти и методиките за изпитване, както и специализираната аналитична и обща лабораторна  апаратура. Направени бяха и демонстрации. 

Виж Галерия от събитието.

 

.
Joomla templates by Joomlashine