ЛИТБК е акредитирана да извършва изпитване на различни характеристики на проби от дървесни и недървесни пелети, дървесни и недървесни брикети, дървесен чипс, дървесни стърготини, биомаса, дърва за огрев и други биогорива.

ЛИТБК извършва изпитване по всички характеристики - задължителни и препоръчителни, съгласно изискванията на действащите продуктови стандарти и нормативните документи.

ЛИТБК извършва определяне на размерите на частиците на дървесен чипс за вино.

 

ЛИТБК е част от международните сертификационните схеми ENplus®, GoodChips® и BIOmasud® съответно за дървесни пелети, дървесен чипс и средизменоморски биогорива. ЛИТБК e призната от The European Pellet Council (EPC), The Bioenergy Europe и Spanish Biomass Association (AVEBIOM) като организация за изпитване (testing body) в трите процеса на сертифициране.

 

Брошура

 

Резултатите от изпитванията се представят в Протокол от изпитване, който при заявено желание от страна на клиента, може да бъде издаден и на английски език.

При заявено желание към протоколите могат да бъдат включени мнения и тълкувания относно начина на ползване на резултатите или препоръки за подобряване на резултатите на продуктите, както и обявяване на съответствие, съгласно изискванията на действащите продуктови стандарти и нормативните документи.

 

Характеристика

Метод

Акредитация

Дължина и диаметър

БДС EN ISO 17829:2015

да

Обща влажност

БДС EN ISO 18134-2:2017

да

Влажност в пробата за анализ

БДС EN ISO 18134-3:2023

да

Разпределение по размери на частиците

БДС EN ISO 17827-1:2016

БДС EN ISO 17827-2:2016

да

Фини частици

БДС EN ISO 18846:2016

да

Обемна плътност

БДС EN ISO 17828:2015

да

Пепел

БДС EN ISO 18122:2023

да

Поведение на стопяване на пепелта

БДС EN ISO 21404:2020

да

Топлина на изгаряне (Калоричност)

БДС EN ISO 18125:2017

да

Механична дълготрайност на пелети

БДС EN ISO 17831-1:2015

да

Сяра и хлор

БДС EN ISO 16994:2016

да

Въглерод, водород и азот

БДС EN ISO 16948:2015

да

Летливи вещества

БДС EN ISO 18123:2023

да

Основни елементи - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na, Ti

БДС EN ISO 16967:2015

да

Второстепенни елементи - As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V, Zn

БДС EN ISO 16968:2015

да

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine